Menu
Nieuwsoverzicht

College mist onderbouwingen in beschuldigingen

26 april 2024

168x gelezen

NUNSPEET – Op 15 april 2024 heeft een aantal inwoners dat optreedt onder de naam ‘Kerngroep Burgerinitiatief Helder Nunspeet’ een ‘zwartboek versie 1.0’ aan de burgemeester overhandigd. In dit document  stellen zij aan de hand van 16 dossiers de in hun ogen “slechte kwaliteit van voorbereiding en besluitvorming”  door het gemeentebestuur van Nunspeet aan de kaak. Het document bevat een opsomming van een groot aantal beschuldigingen, onder andere op het gebied van bestuurlijke integriteit. Het door de Kerngroep van Helder Nunspeet aangeboden document is wat het college van B&W betreft niet onderbouwd. De onderbouwingen wil Helder Nunspeet niet met de gemeente delen, maar wel met een extern bureau dat de dossiers volgens hen zou moeten onderzoeken.

Veel beweringen, stellingen, verwijten, beschuldigingen, enz. die in het document worden geuit, betreffen zaken die aan het onafhankelijke oordeel van een bezwarencommissie en/of een rechter zijn of (hadden) kunnen worden voorgelegd. Het college vindt dat een externe onderzoeker niet op de stoel van de bezwarencommissie of de rechter moet gaan zitten. Als het tot een onderzoek komt zal volgens het college dit zich moeten richten op schendingen van de integriteit.

Niet integer gedrag serieus en snel onderzoeken, maar wel op basis van bewijzen en feiten

Beschuldigingen van niet integer gedrag en onbehoorlijk  bestuur dienen snel te worden opgepakt en onderzocht. Maar dat kan alleen wanneer de beschuldigende partij over de brug komt met bewijzen, feiten en onderbouwingen. Het document lijkt te zijn opgebouwd uit verhalen van inwoners die moeite hebben en teleurgesteld zijn over (vooral woningbouw)plannen waaraan de gemeente heeft meegewerkt. In Nederland is het een groot goed dat je het niet eens mag zijn met beslissingen. Na een proces dat doorlopen is via college en Raad, hebben we een onafhankelijke bezwarencommissie en uiteindelijk de rechterlijke macht om besluiten van de gemeente te toetsen. Als uiteindelijk deze instanties objectief tot het oordeel komen dat het proces goed doorlopen is en het besluit  op juiste gronden is genomen, dan is het begrijpelijk dat dit teleurstellend kan zijn voor bijvoorbeeld omwonenden.

Een beschuldiging van niet integer gedrag raakt aan de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van een persoon, die zich daardoor per definitie minder goed kan verweren. Een integriteitsbeschuldiging kan gemakkelijk worden geuit maar is daarna moeilijk recht te zetten en kan de eer en goede naam van iemand blijvend beschadigen. Zeker politieke ambtsdragers kunnen hierdoor (doelbewust) worden geraakt in hun functioneren. Maar ook de gemeentelijke politiek en de gemeentelijke organisatie kunnen langdurig last ondervinden van beschuldigingen van niet integer handelen, ook als deze beschuldigingen later niet terecht blijken.

Burgemeester Blom; “Signalen van integriteitsschendingen en onbehoorlijk bestuur neem ik serieus. Maar dan wil ik wel graag feiten en onderbouwingen zodat ik zorgvuldig vervolgstappen kan zetten. Ik vind het teleurstellend dat we al 7 maanden wachten op feiten en onderbouwingen van de geuite beschuldigingen en dat we nu nog steeds alleen beschikken over een niet onderbouwd document. Dat is niet goed voor de gemeente en niet goed voor onze inwoners. Daarnaast vind ik het uitermate onzorgvuldig dat in het zwartboek namen worden genoemd van ambtenaren en externen. Als gemeente werken we voor en achter de schermen hard aan vele ontwikkelingen die goed zijn voor onze inwoners en onze bedrijven. Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. zo ook bij ons, maar wij herkennen ons totaal niet in de aard en omvang van deze beschuldigingen en hebben het volste vertrouwen in de deskundigheid en professionaliteit van onze medewerkers. Wij willen een betrouwbare overheid zijn. Daarom ben ik in gesprek met de initiatiefnemers en heb hen gevraagd om duidelijkheid”, aldus de burgemeester.

Om deze duidelijkheid te krijgen over de onderbouwingen van de geuite beschuldigingen vragen de burgemeester en het college van B&W aan Helder Nunspeet om binnen vier weken per dossier de beschuldigingen en beweringen door de direct betrokkenen te laten onderbouwen met feiten, argumenten en bewijzen. Alleen dan kan het gemeentebestuur zich beraden op vervolgstappen.

——————————————————————————————————————————–

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Elspeet!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Elspeet.

IN JE INBOX