Menu
Nieuwsoverzicht

Nieuwsbrief Stationsomgeving – nr.23 (januari 2024)

22 januari 2024

384x gelezen

 

Wijziging afsluiting Elspeterweg februari 2024

Vorig jaar hebben we aangegeven dat de Elspeterweg in februari vier weken volledig afgesloten zou zijn vanwege de werkzaamheden op het Veluwetransferium en het verlagen van de rotonde Plesmanlaan. In overleg met Rijkswaterstaat en Provincie Gelderland is besloten om naar alternatieven te kijken, omdat de afsluiting van de Elspeterweg tijdens de spits kan zorgen voor te veel verkeer op de A28 en afslag 15 Nunspeet-Oost/Epe. Hierdoor kan de spoorweg- en verkeersveiligheid niet gegarandeerd worden.

Veilig werken en verkeersveiligheid is erg belangrijk. We hebben daarom samen met aannemers BAM en Van Hattum en Blankevoort gekeken naar extra maatregelen om zowel het werk veilig uit te kunnen voeren en ook de verkeersveiligheid te garanderen en optimaliseren. Hieronder leest u wat er van maandag 29 januari tot maandag 4 maart 2024 gaat gebeuren.

Fase 6a: Verlagen rotonde Plesmanlaan – deel 2

29 januari – 12 februari 2024 (week 5 – 6)

In het tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is verkeer van de A28 richting het centrum in deze fase mogelijk (eenrichtingsverkeer). Het gemotoriseerd verkeer (behalve vrachtwagens) wordt via rotonde Plesmanlaan de Plesmanlaan op geleid, langs het Stationshuisje om zo via de Elspeterweg richting het centrum te rijden.

We brengen naast rotonde Plesmanlaan een tijdelijke éénrichtingsbypass aan om de omleidingsroute te kunnen realiseren. Om de tijdelijke bypass aan te brengen, hebben we begin dit jaar vier bomen gekapt. Met deze ingrijpende maatregelen blijft het mogelijk om vanaf de zuidzijde het dorp in te rijden.

Situatietekening fase 6a

Gemotoriseerd verkeer
De Elspeterweg vanuit het dorp richting de A28 is gedurende deze periode afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Het verkeer vanuit het centrum richting de A28 wordt omgeleid via de Eperweg (week 5 tot en met week 8). Deze route geldt ook voor de bewoners en bedrijven in de omgeving van de Plesmanlaan (alleen in week 5 en 6).

Fietsers en voetgangers
Voor voetgangers en fietsers zijn er geen veranderingen, zij kunnen via het bestaande voetpad en fietspad zowel het dorp in- als uitrijden.

We vinden het belangrijk dat de veiligheid gegarandeerd wordt. De komende weken werken we daarom met een aantal omleidingen en adviesroutes rondom de werkzaamheden in de stationsomgeving van Nunspeet.

Afsluiting Eperweg (vanaf A28 – afslag 15 tot rotonde N309-N795)
Werken met omleidingsroutes betekent dat we verder moeten kijken dan alleen de stationsomgeving. Om de verkeersveiligheid op het omliggende wegennet te garanderen, zijn we genoodzaakt om de N795 (Eperweg/Soerelseweg) van en naar Epe af te sluiten
vanaf A28 – afslag 15 (tot rotonde N309/Elburgerweg).

Dit betekent dat het vanaf de afslag 15 niet meer mogelijk is om van en naar Epe te rijden. Doorgaand verkeer vanuit Epe wordt omgeleid over de N309/Elburgerweg richting ’t Harde. Deze afsluiting is nodig om de verkeersintensiteit op het kruispunt te verlagen om zo te zorgen voor een veilige verkeerssituatie en opstopping op de snelweg te voorkomen. Deze afsluiting duurt in totaal vier werken (week 5 tot en met week 8). Het verkeer wordt omgeleid via de snelweg A28 – afslag 16 (’t Harde / Elburg / Oldebroek).

Omleidingsroute vrachtverkeer
We stellen tijdens de werkzaamheden in week 5 tot en met week 8 een omleidingsroute in voor doorgaand vrachtverkeer. Het vrachtverkeer wordt omgeleid via A28 afslag 15 (Nunspeet-Oost / Epe) – Eperweg en vice versa. Het bestemmingsverkeer Plesmanlaan (zoals bevoorrading en leveranties bedrijven) is wel mogelijk. Vrachtverkeer met bestemming industrieterrein Feithenhof of industrieterrein Lepelingen worden geadviseerd te rijden via Harderwijk of Elburg.

Adviesroute
We adviseren het verkeer vanuit Zwolle om te rijden via Elburg (stippellijn). Het verkeer vanuit Amersfoort adviseren we te rijden via Harderwijk (stippellijn).

Omleiding via A28

Fase 6b: Verwijderen rijbaan Elspeterweg en aanbrengen damwanden

13 februari – 16 februari 2024 (week 7)

In deze fase is verkeer van de A28 richting het centrum in deze fase deels mogelijk (eenrichtingsverkeer). In deze periode beide aannemers (BAM en Van Hattum en Blankevoort) aan het werk.

Van dinsdag 13 februari tot en met vrijdag 16 februari is Van Hattum en Blankevoort (VHB) bezig met het aanbrengen van damwanden. Om de veiligheid van zowel de medewerkers als weggebruikers te garanderen, is de Elspeterweg (tussen rotonde Plesmanlaan en de spoorwegovergang) elke dag tussen 10.00 uur en 15.00 uur volledig afgesloten.

Dit betekent dat het gedurende deze dagen overdag niet mogelijk is om via de Elspeterweg richting het centrum te rijden. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de A28 – afslag 15 (Nunspeet-Oost/Epe).

Tussen 15.00 uur en 10.00 uur is het voor gemotoriseerde verkeer wel mogelijk om via de Elspeterweg het dorp in te rijden. Het verkeer wordt omgeleid via rotonde Plesmanlaan over de Plesmanlaan en langs het Stationshuisje richting het centrum (eenrichtingsverkeer). Het gemotoriseerde verkeer vanuit het dorp richting de A28 wordt omgeleid via de Eperweg.
De bewoners en bedrijven in de omgeving van de Plesmanlaan kunnen in deze fase het dorp wel via het zuiden verlaten, via rotonde Plesmanlaan.

Voor voetgangers en fietsers zijn er geen veranderingen, zij kunnen via het bestaande voetpad en fietspad zowel het dorp in- als uitrijden.

Fase 6c: Aanbrengen bypass tussen rotonde Plesmanlaan en spoorwegovergang

19 februari – 24 februari 2024 (week 8)

Fase 6c is een extra fase vergeleken met vorige berichtgeving. In deze fase wordt er een bypass aangebracht tussen de verlaagde rotonde Plesmanlaan en de spoorwegovergang. Deze bypass is nodig om het dorp aankomend anderhalf jaar bereikbaar te houden wanneer er gewerkt en gegraven wordt aan de tunnelbak naast de Elspeterweg.

Situatietekening fase 6c

Tijdens de werkzaamheden geldt er vanuit het zuiden éénrichtingsverkeer het dorp in. Er is dan geen volledig afsluiting meer tussen 10:00 en 15:00 uur. Het gemotoriseerde verkeer van het dorp richting de A28 wordt omgeleid via de Eperweg. De bewoners en bedrijven in de omgeving van de Plesmanlaan kunnen het dorp wel via het zuiden verlaten, via rotonde Plesmanlaan.

Op zaterdag 24 februari is de Elspeterweg afgesloten voor het verkeer. Er geldt dan een omleidingsroute via de A28 – Eperweg en vice versa.

Fase 7 en 8: Verwijderen ‘oude’ Plesmanlaan

26 februari – 10 maart 2024 (week 9 – week 10)

Fase 7 en 8 worden tegelijkertijd uitgevoerd. Het verkeer rijdt over de nieuwe verlaagde rotonde en rijbaan over de spoorwegovergang van en naar het centrum. De rotonde is volledig in gebruik. Er vinden wel werkzaamheden plaats op het Veluwetransferium (riolering verwijderen) waardoor de ‘oude’ Plesmanlaan is afgesloten. Dit heeft geen invloed op de bereikbaarheid van de omgeving.

Situatietekening fase 7 en 8

Elspeterweg afgesloten van 2 t/m 4 maart 2024

In week 9 is de Elspeterweg afgesloten van zaterdag 2 maart 01.00 uur tot en met maandagochtend 4 maart 5.00 uur. Er is dan op het traject Zwolle – Harderwijk een treinvrijeperiode en daar gaat VHB op mee liften. De laatste meters damwanden mogen in verband met veiligheid niet aangebracht worden zolang er treinen rijden.

Daarom worden er in dit weekend de laatste meters damwanden aangebracht, wordt de bypass op de Elspeterweg afgerond en de overweginstallatie aangepast. Dit betekent dat de Elspeterweg in dit weekend is afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het bestaande fietspad en voetpad. Vanaf maandagochtend 4 maart zijn de werkzaamheden afgerond en is de weg open voor al het verkeer.

Afsluiting Eperweg

Kabels- en leidingwerkzaamheden afgerond

Aannemer Siers heeft eind 2023 alle verleggingswerkzaamheden van de kabels en leidingen afgerond. Dat betekent dat alle nieuwe kabels en leidingen zijn aangelegd en de oude verwijderd. Hierdoor kunnen de onderdoorgangen aangebracht worden en de stationsomgeving heringericht worden zonder dat er kabels en leidingen in de weg liggen.

Update aanleg ovonde

Na de bouwvak vorig jaar zijn we gestart met de aanleg van de ovonde. De werkzaamheden vorderen gestaag en liggen op planning. De ovonde is inmiddels geopend voor verkeer en momenteel wordt er gewerkt aan de aansluiting F.A. Molijnlaan – Stationslaan. De voormalige rotonde Stationslaan is verwijderd en de infiltratieriolering is aangebracht.

Aankomende periode wordt het asfalt en straatwerk aangebracht. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind februari afgerond waardoor nieuwe F.A. Molijnlaan en ovonde helemaal klaar en open voor het verkeer. Aansluitend wordt een deel van de Industrieweg aangepakt, tot de inrit bij de Jumbo. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in maart afgerond.

update aanleg ovonde

Update verlagen rotonde Plesmanlaan en verleggen riolering Veluwe-transferium

In november zijn de rioleringswerkzaamheden gestart op het Veluwetransferium. Er is nieuwe riolering aangebracht en een deel van de oude riolering is verwijderd.

Aankomende periode wordt er verder gewerkt aan de riolering en verlaging van rotonde Plesmanlaan.Update verleggen riolering

Het is inmiddels alweer 7 jaar geleden dat we gestart zijn met de voorbereidingen voor een nieuwe stationsomgeving. Er wordt al ruim een jaar hard gewerkt door de BAM en VHB gaat vanaf dit voorjaar ook aan de slag. Op onderstaande afbeeldingen is een impressie van de nieuwe situatie van de stationsomgeving te zien. (bron: Studio SK)

Impressie stationsomgeving

Impressie 2 stationsomgeving

Impressie 3 Stationsomgeving

Project Nunspeet valt in de prijzen!

ProRail heeft met de ondertunneling in Nunspeet een prijs gewonnen! Het team heeft de ProRail Verduurzaamt-trofee 2023 in de wacht gesleept. Ze wonnen deze (interne) prijs omdat ze duurzaamheid in alle onderdelen van de klus laten terugkomen. Bijvoorbeeld in de manier waarop de aannemer het werk gaat doen, in het ontwerp van de onderdoorgangen en de manier waarop we materiaal opnieuw gebruiken.

ProRail heeft een promofilm gemaakt waarin ze zichzelf met een korreltje zout nemen. Nieuwsgierig naar het filmpje? Je vindt het in de BouwApp.

Background

Mis nooit meer het nieuws uit Elspeet!

Volg ons op social media of schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en evenementen in en om Elspeet.

IN JE INBOX